Infolinka eshopu +421 327 462 711

Paletové regály

Paletové regály slúžia na účelné využitie skladového priestoru, zvyšujú kapacitu úložných miest v skladoch a prispievajú k prehľadnosti uloženého materiálu a tovaru .

Konštrukcia regálov je určená ako pre inštaláciu do vnútorného prostredia budov , tak aj do vonkajšieho prostredia.

Paletový regál je navrhnutý ako samonosná konštrukcia . Kotvenie stĺpov paletového regála do betónovej podlahy je pomocou pätiek stĺpov a oceľových kotiev.

Základné prevedenie paletového regála tvorí jeden stĺpec paletových buniek.
Stĺpec paletového regála je tvorený štyrmi stojkami príslušnej výšky, na hĺbku regála vzájomne prepojených diagonálami.

Ďalej je možné vybaviť paletový regál všetkými poskytovanými doplnky .

Všeobecne slúži konštrukcia paletového regála k ukladaniu paliet s materiálom priamo na nosníky regála .